Стара Загора бул.Руски 59

kantora.dionisia@gmail.com

Понеделник-Петък 08:00-18:00

Тел: + 359 886 662 002

Колко ще струва абонаментно обслужване на бизнеса Ви ?

Цената на абонаментната услуга във Финансово – Счетоводна къща Дионисия се определя с оглед обема на работа и броя на обработените документи. В месечната такса ще се отрази наличието или липсата на филиали, брой служители по трудови и граждански договори, продължителност на работния ден и работа на смени, брой касови апарати.На цената за обслужване ще се отрази и вида на дейността Ви: едноличен търговец или юридическо лице (с българско или чуждестранно участие); специфика на дейността: строителни, търговски фирми, производствени предприятия и фирми, занимаващи се с вътрешнотърговски или външнотърговски сделки.


На цената оказва влияние и Вашата система за данъчно облагане, наличието на ДДС или не при операциите, брой банкови сметки и др.


Стара Загора бул.Руски 59

kantora.dionisia@gmail.com

Понеделник-Петък 08:00-18:00

FinanceStr.10 New York

office@accounting.com

Понеделник-Петък 08:00-18:00