Стара Загора бул.Руски 59

kantora.dionisia@gmail.com

Понеделник-Петък 08:00-18:00

Тел: + 359 886 662 002

Корпоративно и лично бизнес решение

За Нас

Най –добрият начин да научиш нещо е като го правиш.

Ричард Брансън

Научете Повече

Счетоводна кантора „Дионисия“ е на пазара на финансово–счетоводните услуги от 2004 година. Ние сме готови да отговорим на най-високи изисквания на клиентите си, да предложим голямо разнообразие от услуги във финансово-счетоводната област на най-добра цена.

Тайната на успеха е в способността да възприемеш гледната точка на другия и да видиш нещата от неговия ъгъл толкова добре, колкото от своя.

Хенри Форд

За повече информация, може да се свържете с нас !

Изпрати Запитване

Връзки

Да определиш целта си е в началото на всяка победа.

НАП

www.nap.bg

Национална агенция за приходите (НАП) е специализиран държавен орган към министъра на финансите. Основната задача на НАП е администрирането на данъци и осигурителни вноски, както и събирането на други публични и частни държавни вземания. Мисията на Агенцията е да насърчава доброволното плащане, като предлага нови и модерни услуги, с които улеснява своите клиенти.

НОИ

www.noi.bg

Като институция с подчертано обществени функции във фокуса на дейността на Националния осигурителен институт са най-вече потребителите. С цел да отговори на очакванията и нуждите на своите клиенти, НОИ постоянно модернизира процесите на администриране и повишава качеството на предлаганите услуги.

НСИ

www.nsi.bg

Националният статистически институт (НСИ) осъществява статистическа дейност,а именно методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация, анализирането, предоставянето и разпространението на статистическа информация.

ИА Главна инспекция по труда

www.gli.government.bg

ИА Главна инспекция по труда

Стара Загора бул.Руски 59

kantora.dionisia@gmail.com

Понеделник-Петък 08:00-18:00

Стара Загора бул.Руски 59

kantora.dionisia@gmail.com

Понеделник-Петък 08:00-18:00